Foresight

Grupa Wsparcia

Lista członków Grupy Wsparcia:

prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz - wsparcie metodyczne
mgr Andrzej Magruk – Przewodniczący Grupy Wsparcia
mgr Dorota Rogowska – Sekretarz Grupy Wsparcia
mgr Mariusz Bobrowski
mgr Andrzej Gryko
mgr Andrzej Klimczuk
mgr inż. Łukasz Prusiel
mgr Marek Szkiel
inż. Leszek Charkiewicz
inż. Justyna Godlewska
inż. Cezary Winkowski
Tomasz Dzienis
Jan Maksymilian Janiszewski
Martyna Kiszycka
Marzena Mojsa
Kamila Monika Pietrewicz
Anna Popławska
Ewelina Rynkowska
Elżbieta Sienkiewicz
Ewelina Smolińska
Grzegorz Sołowiński
Katarzyna Tymińska
Arkadiusz Bogdan Szczepański
Marta Szulc
Marta Zadrożna
Joanna Żałobińska