Foresight

Komitet Sterujący

Koordynator Projektu, Przewodniczący Komitetu Sterującego
prof.  Joanicjusz Nazarko -
Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej

Jarosław Zygmunt Dworzański - Marszałek Województwa Podlaskiego

prof. Lech Dzienis - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej

prof. Beata Godlewska-Żyłkiewicz - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku

Halina Grzelakowska - Dyrektor Biura Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

prof. Zofia Kędzior - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Ekonomii

prof. Krzysztof Kurzydłowski - Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Włodzimierz Leszek Kusak - Przewodniczący Rady Miejskiej Białegostoku

Andrzej Magruk - Przewodniczący Grupy Wsparcia, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Krzysztof Michalski - dziennikarz Programu I Polskiego Radia

prof. Andrzej Napieralski - Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

prof. Jacek Nikliński - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Andrzej Parafiniuk - Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

prof.  Bogdan Piasecki - Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Lech Jerzy Pilecki - Prezes Podlaskiego Klub Biznesu

Władysław Prochowicz - Dyrektor Telewizji Polskiej  S.A., Oddział w Białymstoku

prof. Adam Skorek - Université du Québec a Trois-Rivieres, Département de génie électrique et génie informatique, Kanada

prof. Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białegostoku 

prof. Henryk Wnorowski - Prezes Polmos Białystok S.A.