Foresight

Pliki

Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu.
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Podlaska-Strategia-Rozwoju-Nanotechnologii-do-roku-2020.pdf


Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia

Redakcja naukowa: Joanicjusz Nazarko, Andrzej Magruk
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Kluczowe_nanotechnologie_w_gospodarce_Podlasia.pdf


Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
Redakcja naukowa: Joanna Ejdys, Katarzyna Halicka
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Nanonauka_na_rzecz_rozwoju_wojewodztwa_podlaskiego.pdf


Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy

Redakcja naukowa: Anna Kononiuk, Alicja Gudanowska
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Kierunki_rozwoju_nanotechnologii.pdf
 

Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny "NT FOR Podlaskie 2020"
Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii

Redakcja naukowa: prof. Joanicjusz Nazarko, dr hab. Joanna Ejdys
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Metodologia_i_procedury_badawcze_w_projekcie_Foresight_technologiczny_NT_FOR_Podlaskie_2020.pdf


Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim

Redakcja naukowa: prof. Joanicjusz Nazarko, prof. Henryk Wnorowski, dr Anna Kononiuk 
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Analiza_strukturalna_czynnikow_rozwoju_nanotechnologii_w_wojewodztwie_podlaskim.pdf
 

Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT.
Redakcja naukowa: prof. Joanicjusz Nazarko, prof. Zofia Kędzior
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Uwarunkowania_rozwoju_nanotechnologii_w_wojewodztwie_podlaskim_Wyniki_analiz_STEEPVL_i_SWOT.pdf


Nanotechnologia jako priorytet polityki naukowo-badawczej UE i Polski /prezentacja/
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Nanotechnologia_jako_priorytet_polityki_naukowo-badawczej_UE_i_Polski.pdf


Wpływy krzyżowe w technologii zaawansowanych materiałów – wyniki projektu Foresight FOREMAT /prezentacja/
Prof. dr hab. Witold Łojkowski - Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Prof. dr hab. inż.  Urszula  Teresa  Narkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Wplywy_krzyzowe_w_technologii_i_badaniach_naukowych.pdf


Białostocki Park Naukowo-Technologiczny /prezentacja/
Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Bialostocki_Park_Naukowo-Technologiczny.pdf


Wyniki analizy SWOT rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim /prezentacja/
Dr Ewa Glińska, Dr inż. Anna Olszewska, Mgr Anna Kowalewska - Wydział Zarządzania, Politechnika Białostocka
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Wyniki_analizy_SWOT_wojewodztwa_podlaskiego_w_zakresie_rozwoju_nanotechnologii.pdf