Foresight

Archiwum ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na opracowanie graficzne oraz emisję jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku o zasięgu regionalnym (obejmującym województwo podlaskie) na stronach redakcyjnych w wydaniu magazynowym dziennika poświęconych tematyce województwa podlaskiego, który ukazuje się codziennie od poniedziałku do piątku w postaci drukowanej na terenie województwa podlaskiego, w języku polskim i jest rozpowszechniany odpłatnie, na potrzeby projektu „Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, realizowanego w okresie 1.04.2009 – 30.06.2013 nr umowy UDA- POIG.01.01.01-20-024/08-00 (Aneks nr 8 nr UDA- POIG.01.01.01-20-024/08-08)  pobierz

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie dzieła w postaci realizacji i montażu filmu informacyjnego na potrzeby projektu pn. „Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” (Nr UDA-POIG.01.01.01-20-024/08-08), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pobierz

 

Zapytanie ofertowe. Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania (Zamawiający) w związku z realizacją projektu pn. Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POIG.01.01.01-20-024/08-00 (Aneks nr UDA-POIG.01.01.01-20-024/08-08), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight” zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na następujące zapytanie ofertowe pobierz