Foresight

Perspektywa czasowa

Realizacja projektu obejmuje okres – od IV 2009 r. ­do VI 2013 r.

Horyzont czasowy przewidywań sięga 2020 roku.