Foresight

Linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.mnisw.gov.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji
http://www.opi.org.pl

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
http://www.wz.pb.edu.pl

Foresight from Tokyo - Lukasz Nazarko writing from Japan about his research on foresight and innovation policy 
http://lnazarko.wordpress.com/

PROJEKTY FORESIGHT REALIZOWANE W POLSCE

Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi
http://www.energia.pwr.wroc.pl

Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych
http://www.forsurf.org

Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym  
http://www.foresightgom.pl

Foresight w drzewnictwie: scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku 
http://www.itd.poznan.pl/pl/index.php?id=312

Foresight technologii odlewniczych w kontekście energii do 2030 roku  
http://sowa.iod.krakow.pl/iod/htm4/index2.htm

Foresight dla energetyki termojądrowej 
http://www.energetykatermojadrowa.pl

Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej 
http://www.foresightarp.pl

Żywność i żywienie w XXI wieku - Wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego
http://www.zywnoscizywienie.pl

Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 roku  
https://www.gig.eu/pl/a621/Projekty_foresight.html

Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego 
http://www.foresight-ogwk.pl

Perspektywa Technologiczna Kraków Małopolska 2020 
http://www.sse.krakow.pl/pl/,,0:vw:74

Zaawansowane technologie przemysłowe i technologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju 
http://www.foresight.itee.radom.pl/o_projekcie/rezultaty.php

Pomorze 2020 Scenariusze rozwoju i kluczowe technologie 
http://pomorze2030.pl/index.php/pol/Serwis/O-projekcie

PLATFORMY INFORMACYJNE W ZAKRESIE NANOTECHNOLOGII

Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET
http://nanonet.pl/