Foresight

Podlaski foresight technologiczny jako naukowy przebój 2009 roku!

2010-01-12

W sobotę  9 stycznia 2010 r. w Programie Pierwszym Polskiego Radia w cyklicznej audycji Wieczór Odkrywców prowadzonej przez redaktora Krzysztofa Michalskiego odbyła się dyskusja nt. „Naukowe przeboje 2009 roku”. Rozmowa dotyczyła wybitnych osiągnięć naukowych minionego roku z dziedzin fizyki, astronomii i nanotechnologii. Poruszono tematy m.in. grafenu, lasera rentgenowskiego, monopolu magnetycznego, a także nanotechnologii na Podlasiu.

W programie wzięli udział:
Prof. dr hab. Kazimierz  Stępień (Uniwersytet Warszawski) – Przewodniczący  Rady Nauki MNiSW, Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej MNiSW oraz Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk;
Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN  Henryk  Szymczak (Instytut Fizyki PAN) – członek Prezydium  Polskiej Akademii Nauk, Zastępca Przewodniczącego Rady Upowszechniania Nauki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk;
Prof. dr. hab. inż. Joanicjusz Nazarko (Politechnika Białostocka) – Dziekan Wydziału Zarządzania PB, koordynator projektu Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020”. Podlaska strategia rozwoju nantechnologii;
Prof. dr hab.  Andrzej  Maziewski (Uniwersytet w Białymstoku) – dyrektor  Zakładu Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki UwB.

Zdaniem red. Krzysztofa Michalskiego, śmiały projekt rozwoju nanotechnologii na Podlasiu zasługuje na miejsce wśród najważniejszych projektów technologicznych w Polsce.

Posłuchaj audycji Wieczór Odkrywców:
http://www.polskieradio.pl/jedynka/nauka/artykul130851_naukowa_lista_przebojow_2009.html