Foresight

Konferencja otwierająca projekt NT FOR Podlaskie 2020 w ogólnopolskiej prasie

2010-02-01

W styczniowym wydaniu miesięcznika Forum Akademickie ukazał się artykuł dotyczący listopadowej konferencji na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej,
dotyczącej projektu pn. „Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  Priorytet I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii.

Zobacz więcej: http://www.forumakad.pl/news/pokaz.asp?id=482