Foresight

Podsumowanie Seminarium nt. Wyniki analizy SWOT rozwoju nanotechnologii na Podlasiu

2010-06-16

W dniu 8 czerwca 2010 r. w ramach projektu Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii odbyło się seminarium poświęcone wynikom dotychczas przeprowadzonych prac: analiz STEEPVL i SWOT rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. W seminarium uczestniczyli członkowie Zespołu Ekspertów SWOT, Kluczowego Zespołu Badawczego oraz Komitetu Sterującego. Seminarium miało charakter otwarty.

Pierwszym punktem programu była prezentacja metodyki badań z zakresu analiz STEEPVL i SWOT, przedstawiona przez dr Joannę Ejdys. W dalszej części zaprezentowano wyniki eksperckiej oceny ważności czynników STEEPVL (mgr Anna Olszewska) oraz ich przewidywalności (mgr Anna Kononiuk).

Druga część seminarium poświęcona była wynikom analizy SWOT, które zaprezentowała prof. dr hab. Zofia Kędzior, Koordynator Zespołu Ekspertów SWOT. Przedstawiono również wyniki badań eksperckich dotyczących oceny ważności czynników SWOT postrzeganą obecnie i w perspektywie roku 2020 (dr Andrzej Pawluczuk) oraz diagnozę czynników, które – w świetle badań – uznano za najbardziej istotne (dr Grzegorz Dobrzański, mgr Anna Kowalewska, dr Ewa Glińska).

Seminarium zakończyła dyskusja uczestników i podsumowanie dokonane przez Koordynatora Projektu, prof. dr hab. Joanicjusza Nazarko. Następnie odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono wykonanie dotychczasowych zadań i ustalono kierunki dalszych prac.

 

Galeria zdjęć