Foresight

Pierwsze posiedzenie Panelu Obszaru Badawczego 3 „Kluczowe czynniki rozwoju nanotechnologii podlaskiej”

2010-12-06

 W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Panelu Obszaru Badawczego 3 „Kluczowe czynniki rozwoju nanotechnologii podlaskiej”, kierowanego przez prof. dr hab. Henryka Wnorowskiego.

 
W pierwszej części posiedzenia koordynator projektu NT FOR Podlaskie 2020, prof. Joanicjusz Nazarko, przedstawił ideę, cele i metodykę projektu. Zaprezentowano również główne uwarunkowania rozwoju nanotechnologii na Podlasiu, zidentyfikowane w wyniku analizy STEEPVL (mgr Anna Olszewska). 
 
W drugiej części koordynator projektu wraz z kierownikiem Panelu Obszaru Badawczego omówili planowany przebieg prac Panelu oraz oczekiwane rezultaty. Posiedzenie zakończyło się dyskusją na temat projektu, wyników dotychczasowych prac oraz najbliższych zadań Panelu.