Foresight

Posiedzenie Panelu Obszaru Badawczego 2 „Badania naukowe w zakresie nanotechnologii na rzecz rozwoju Podlasia”

2010-12-03

W dniu 3 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Panelu Obszaru Badawczego 2 „Badania naukowe w zakresie nanotechnologii na rzecz rozwoju Podlasia”, kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Napieralskiego.

 
Pierwszym punktem programu była prezentacja projektu NT FOR Podlaskie 2020, przedstawiona przez koordynatora projektu, prof. dr hab. Joanicjusza Nazarko. Uczestników Panelu zapoznano również z badaniami naukowymi w zakresie nanotechnologii prowadzonymi przez szkoły wyższe w Białymstoku: Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku (prezentacja prof. dr hab. Andrzeja Maziewskiego), Wydział Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku (prezentacja dr Beaty Kalskiej – Szostko) i Politechnikę Białostocką (prezentacja prof. dr hab. Jana R. Dąbrowskiego).
 
Omówiono również wyniki analizy SWOT województwa podlaskiego w kontekście rozwoju nanotechnologii (dr Ewa Glińska, mgr Anna Kowalewska). Następnie koordynator projektu wraz z kierownikiem Panelu Obszaru Badawczego przedstawili planowany przebieg prac Panelu oraz oczekiwane rezultaty. Posiedzenie zakończyło się dyskusją nad zaprezentowanymi materiałami oraz dalszymi planami prac Panelu.