Foresight

Pierwsze posiedzenie Panelu Kluczowe Technologie

2010-11-19

W dniu 19 listopada 2010 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Panelu Kluczowe Technologie, kierowanego przez prof. dr.  hab. Krzysztofa Kurzydłowskiego. Posiedzenie odbyło się w Warszawie,  na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

 
Posiedzenie rozpoczęło się prezentacją projektu NT FOR Podlaskie 2020, przedstawioną przez koordynatora projektu, prof. Joanicjusza Nazarko. Następnie zaprezentowano wyniki analizy SWOT województwa podlaskiego w kontekście rozwoju nanotechnologii (dr Ewa Glińska, mgr Anna Kowalewska). Do udziału w posiedzeniu zaproszono także prof. dr hab. Romana Szewczyka, który omówił metody identyfikacji kluczowych technologii w projekcie „Foresight priorytetowych, innowacyjnych technologii na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej”. 
 
Następnie koordynator projektu wraz z kierownikiem Panelu Obszaru Badawczego przedstawili planowany przebieg prac Panelu oraz oczekiwane rezultaty. Posiedzenie zakończyło się dyskusją nad ideą i celami projektu oraz zadaniami Panelu.