Foresight

Drugie posiedzenie warsztatowe Panelu Obszaru Badawczego 3 „Kluczowe czynniki rozwoju nanotechnologii podlaskiej”

2011-03-08

 W dniu 8 marca 2011 r. odbyło się drugie posiedzenie Panelu Obszaru Badawczego 3 „Kluczowe czynniki rozwoju nanotechnologii podlaskiej”. 

Zasadniczym celem spotkania było zapoznanie członków Panelu ze specyfiką metody Cross Impact, czyli krzyżową analizą wpływów, która ma zostać wykorzystana do wyłonienia najbardziej kluczowych czynników oddziaływujących na rozwój nanotechnologii w województwie podlaskim.
 
Kierownik panelu – prof. Henryk Wnorowski  - wyjaśnił, że zadaniem członków panelu będzie ekspercka ocena stopnia wzajemnych oddziaływań 21 czynników zidentyfikowanych przez Zespół SWOT w ramach analizy STEEPVL. 
 
Uczestnicy spotkania wymienili się opiniami na temat sposobów podejścia do określenia siły wzajemnego wpływu na siebie poszczególnych czynników. Na zakończenie spotkania członkowie panelu zostali poproszeni o wypełnienie specjalnego kwestionariusza, który każdy z nich otrzyma drogą mailową.