Foresight

Posiedzenie Komitetu Sterującego NT FOR Podlaskie 2020

2011-03-09

 W dniu 8 marca 2011 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego powołanego w ramach projektu NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. W spotkaniu udział wzięli:

1. prof.  dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko – Koordynator Projektu
2. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz prof. UwB – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu w Białymstoku
3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
4. dr hab. Henryk Wnorowski  prof. UwB - Prezes Przedsiębiorstwa „Polmos” Białystok S.A.
5. red. Krzysztof Michalski - Redaktor Jedynka Polskie Radio
6. red. Władysław Prochowicz - Prezes Zarządu, Redaktor Naczelny Polskie Radio Białystok S.A.
7. Lech Jerzy Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
8. dr Joanna Ejdys – Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
9. mgr Andrzej Magruk – Przewodniczący Grupy Wsparcia
 
Celem spotkania było w szczególności omówienie wyników prac panelu Ekspertów SWOT, które zostały opublikowane w formie monografii pt. Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT. W trakcie posiedzenie Koordynator projektu prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko poinformował członków Komitetu o dotychczasowych pracach zrealizowanych w ramach Panelu Kluczowych Technologii oraz pozostałych Paneli Obszarów Badawczych POB1, POB2, POB3.
 
Przedmiotem dyskusji były również przyszłe działania informacyjno-promocyjne związane z upowszechnianiem i wdrażaniem wyników realizowanego projektu NT FOR Podlaskie 2020. W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła przyszłości tworzonego Parku Naukowo-Technologicznego w Białymstoku.
 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski  wyraził chęć spotkania się z przedstawicielami podlaskich firm w celu omówienia potencjalnych źródeł finansowania działalności o charakterze innowacyjnym i badawczym ze środków NCBiR.