Foresight

Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT

2011-04-04

Zapraszamy do bezpłatnego pobierania w dziale PLIKI monografii pod redakcją naukową prof. Joanicjusza Nazarko i prof. Zofii Kędzior Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT.

http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Uwarunkowania_rozwoju_nanotechnologii_w_województwie_podlaskim_Wyniki_analiz_STEEPVL_i_SWOT.pdf