Foresight

Podsumowanie seminarium "Podstawy współpracy uczelni z gospodarką"

2011-04-21

W dniu 7 kwietnia 2011 r. na Wydziale Zarządzania w ramach projektu <<NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii>>, odbyło się seminarium nt. Podstawy współpracy uczelni z gospodarką.  Do wygłoszenia referatu został zaproszony prof. dr hab. inż. Jan Koch pracownik  Politechniki Wrocławskiej oraz współtwórca Wrocławskiego Parku Technologicznego.
 

W trakcie prezentacji prof. dr hab. inż. Jan Koch odniósł się do roli uczelni w kształtowaniu współpracy z gospodarką, omówił założenia Uniwersytetu Trzeciej Generacji oraz wskazał dlaczego przyszłych inżynierów należy kształcić w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości.
 

Fragment z prezentacji Profesora:
„Wyzwaniem dla Polski staje się zdolność do innowacji. Jednak nasze wyobrażenia i metody ukształtowały się w epoce przemysłowej – dotyczy to np. nauczania, pracy, systemów społecznych, układów zbiorowych itp.
Próbujemy wczorajszymi metodami sterować wydarzeniami jutra, co się nie może udać – musimy wymyślić coś nowego.”