Foresight

Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim

2011-10-31

 W dziale PLIKI udostępniona została monografia  "Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim" pod redakcją naukową Prof. Joanicjusza Nazarko, Prof. Henryka Wnorowskiego i Dr Anny Kononiuk.

http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Analiza_strukturalna_czynnikow_rozwoju_nanotechnologii_w_wojewodztwie_podlaskim.pdf