Foresight

Konferencja zamykająca projekt "Foresight technologiczny Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii"

2013-05-27

Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję zamykającą projekt "Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>> Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, która odbędzie się 14 czerwca 2013 r., w Auli 18 KB Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, w Kleosinie, ul. o. Stefana Tarasiuka 2.

Realizatorzy projektu <<NT FOR Podlaskie 2020>> podjęli próbę konstrukcji scenariusza pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego opartego na innowacyjnych technologiach. Celem konferencji jest zaprezentowanie uzyskanych wyników projektu <<NT FOR Podlaskie 2020>>, a w szczególności:

·         kluczowych nanotechnologii w gospodarce województwa podlaskiego,
·         kluczowych kierunków badań w zakresie nanotechnologii na rzecz rozwoju województwa podlaskiego,
·         map i marszrut rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim.

Konferencja zakończy się dyskusją panelową z możliwością udziału w niej wszystkich zainteresowanych. Dyskusja ta będzie poświęcona najbardziej żywotnym problemom rozwoju regionu. Podejmiemy próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy województwo podlaskie może - dzięki przełomowym technologiom - stać się regionem nowoczesnym i innowacyjnym?

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konferencji i rejestracji Państwa zgłoszenia na stronie internetowej projektu: ntfp2020.pb.edu.pl/konferencja

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz JM Rektora Politechniki Białostockiej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji
ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/KONFERENCJA_ZAMYKAJACA_PROJEKT_NT.pdf

Z wyrazami szacunku,
prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko
Koordynator Merytoryczny Projektu
Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie 2020>>
Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii