Foresight

Trzy nowe monografie w wersji elektronicznej w dziale pliki

2013-06-14

W dziale pliki zostały udostępnione do bezpłatnego pobierania monografie w wersji elektronicznej:

Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
Redakcja naukowa: Joanicjusz Nazarko, Andrzej Magruk
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Kluczowe_nanotechnologie_w_gospodarce_Podlasia.pdf


Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
Redakcja naukowa: Joanna Ejdys, Katarzyna Halicka
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Nanonauka_na_rzecz_rozwoju_wojewodztwa_podlaskiego.pdf


Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapy. Marszruty. Trendy

Redakcja naukowa: Anna Kononiuk, Alicja Gudanowska
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Kierunki_rozwoju_nanotechnologii.pdf