Foresight

Podsumowanie konferencji zamykającej projekt NT FOR PODLASKIE 2020. Fotorelacja

2013-06-17

14 czerwca 2013 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca trzyletnią pracę naukowców, ekspertów, samorządowców i przedsiębiorców w ramach projektu Foresight technologiczny. NT FOR PODLASKIE 2020. Regionalna Strategia Rozwoju Nanotechnologii.                       

W konferencji uczestniczyli, miedzy innymi, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydłowski, Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw.

Dziekan Wydziału Zarządzania prof. Joanicjusz Nazarko w obszernym wystąpieniu przedstawił założenia i kierunki regionalnej strategii rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Zarzadzania dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. mówiła o roli badań naukowych w zakresie nanotechnologii na rzecz rozwoju Podlasia.

Możliwości badawcze Centrum Syntezy i Analizy Uniwersytetu w Białymstoku przedstawiła dr Beata Kalska-Szostko. Kluczowym technologiom w gospodarce Podlasia było poświęcone wystąpienie  prof. Witolda Łojkowskiego  (Wydział Zarządzania PB, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk).

Są firmy na Podlasiu, które już stosują z sukcesem nanotechnologie w swojej produkcji. Elementy implantów ortopedycznych prezentował Cezary Chmielewski z firmy MEDGAL .

Młodzi ludzie także interesują się nowymi technologiami i ich możliwościami. Na temat zastosowania nanotechnologii w przemyśle tekstylnym mówiła studentka Wydziału Zarzadzania Aneta Popławska.

Na koniec konferencji prof. Jerzy Paszkowski moderował dyskusję panelową: Czy województwo podlaskie – dzięki przełomowym technologiom – może stać się rejonem nowoczesnym i innowacyjnym.

Projekt foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii był próbą konstrukcji scenariusza pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego.Województwo podlaskie jest jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski. Projekt zakładał, że chcąc przełamać dotychczasową negatywną tendencję, rozwój województwa należy oprzeć na zupełnie innych niż dotąd przesłankach — jego główną siłą napędową mają się stać innowacje nanotechnologiczne.

Rezultatem projektu jest opracowanie podlaskiej strategii rozwoju nanotechnologii do 2020 roku i wyznaczenie pożądanych kierunków rozwoju województwa podlaskiego zorientowanych na wykorzystanie nanotechnologii.

Nanotechnologia to ogólna nazwa zestawu technik i sposobów tworzenia struktur o rozmiarach nanometrycznych (od 0,1 do 100 nanometrów), czyli na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Potencjalne, zidentyfikowane dotychczas, obszary zastosowania nanotechnologii w województwie podlaskim to:

 •   medycyna,
 •   przemysł maszynowy,
 •   przemysł tekstylny i odzieżowy,
 •   przemysł meblarski,
 •   budownictwo,
 •   przemysł rolno-spożywczy,
 •   produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.

Projekt NT FOR Podlaskie 2020 Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii prowadzony był z wykorzystaniem metody foresight. Foresight to systematyczny proces, którego celem jest budowa społecznie uzgodnionej wizji przyszłości i zaplanowanie bieżących działań zmierzających do jej realizacji. W projektach foresightu technologicznego działania te obejmują przede wszystkim identyfikację strategicznych obszarów nauki i technologii, służących osiągnięciu długotrwałych korzyści gospodarczych i społecznych.

Efektem realizacji projektu jest cykl siedmiu monografii:

 •   Uwarunkowania rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Wyniki analiz STEEPVL i SWOT
 •   Metodologia i procedury badawcze w projekcie Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020»
    Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii
 •   Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim
 •   Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
 •   Kluczowe nanotechnologie w gospodarce województwa podlaskiego
 •   Kierunki rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim. Mapowanie. Marszruty. Trendy
 •   Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do roku 2020

Fotorelacja:
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pl/gallery/view/show/id/32

Więcej informacji:

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/14062013-godz-1830/11436059
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/100168
http://www.podlaskie.strefabiznesu.pl/artykul/nanotechnologia-wkracza-do-biznesu