Foresight

Film podsumowujący projekt Foresight

2013-12-10

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt Foresightu technologicznego NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii.

Projekt był próbą konstrukcji scenariusza pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego.

Województwo podlaskie jest jednym z najsłabiej rozwiniętych regionów Polski. Projekt zakładał, że chcąc przełamać dotychczasową negatywną tendencję, rozwój województwa należy oprzeć na zupełnie innych niż dotąd przesłankach — jego główną siłą napędową mają się stać innowacje nanotechnologiczne.

Celem podstawowym projektu było opracowanie scenariusza pożądanego rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego ukierunkowanego na wykorzystanie nanotechnologii.

Zobacz film: https://www.youtube.com/watch?v=4EafeDu5vig