Foresight

„NT FOR Podlaskie 2020” - konferencja otwierająca projekt

2009-11-28

Dnia 25 listopada 2009 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyła się konferencja otwierająca projekt badawczy pt. Foresight technologiczny "NT FOR Podlaskie 2020". Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii. Konferencja zgromadziła ponad stu uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, władz samorządowych, organizacji pozarządowych i mediów. Prelegentami byli wybitni eksperci z zakresu foresightu i nanotechnologii.

Konferencję honorowym patronatem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber. W swoim wystąpieniu Zarządzanie przyszłością. Nauka i sztuka antycypacji nieznanego przedstawił ideę foresightu oraz znaczenie tej metody w budowaniu wizji przyszłości.

Koordynator projektu - prof. Joanicjusz Nazarko - zaprezentował założenia, cele i metodykę projektu, podkreślając ważką rolę przełomowych technologii w myśleniu o przyszłości regionu.

Na konferencji gościł również dr Ozcan Saritas (University of Manchester) - redaktor naczelny czasopisma "Foresight". W prezentacji Systemic Foresight Methodology. An application in the nano field podzielił się wiedzą z zakresu foresightu i systemowego podejścia do foresightu oraz doświadczeniem w zastosowaniu tej metody w obszarze nanotechnologii.

Prof. Adam Skorek (Universite du Quebec a Trois-Riviers, Kanada) przedstawił obecne zastosowania nanotechnologii oraz nowe perspektywy związane z nano-wymiarem.

Tematem wystąpienia prof. Anny Rogut  (Uniwersytet Łódzki) były doświadczenia foresightu technologicznego Loris Wizja, przeprowadzonego w województwie łódzkim.

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa nt. Nanotechnologie - nowy wymiar Podlasia, moderowana przez red. Krzysztofa Michalskiego (Program I Polskiego Radia). Przedmiotem dyskusji były szanse i wyzwania związane z zaistnieniem "nanotechnologii podlaskiej".

Projekt Foresight technologiczny NT FOR Podlaskie 2020. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii będzie realizowany do końca marca 2012 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zobacz więcej:

FOTOGALERIA
http://ntfp2020.pb.edu.pl/pl/gallery/view/show/id/9

TVP3 Białystok
http://www.tvp.pl/bialystok/publicystyka/gosc-dnia/wideo/michal-kleiber-i-joanicjusz-nazarko

http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/25112009-godz-1730

Radio Akadera
http://akadera.bialystok.pl/index.php/main/news/3186

http://akadera.bialystok.pl/index.php/main/programme/99

Radio Białystok
http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/nauka/id/27181

Radio VOX FM
http://www.103i3.pl/newsy-region/782.html

Kurier Poranny
http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20091129/OBSERWATOR/466066378

Gazeta Wyborcza
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,81048,7294150,Podlaskie__Strategiarozwoju_wykorzystujaca_nanotechnolgie.html

Bialystokonline.pl
http://www.bialystokonline.pl/artykul.php?ida=44971

Bstok.pl
http://www.wiadomosci.bstok.pl/?o=radio&informacja=39124

Money.pl
http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/artykul/podlaskie;strategia;rozwoju;wykorzystujaca;nanotechnolgie,207,0,560847.html

Nanonet.pl
http://www.nanonet.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1596&Itemid=68

Onet.pl
http://wiadomosci.onet.pl/2084535,11,1,1,,item.html

PolskaLokalna.pl
http://polskalokalna.pl/news/strategia-rozwoju-wykorzystujaca-nanotechnolgie,1402252,3286

Wirtualny Nowy Przemysł
http://it.wnp.pl/podlasie-stawia-na-nanotechnolgie,95013_1_0_0.html

Wrota Podlasia
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/nasze_patronaty/Projekt_foresightu_technologicznego_NT_FOR_Podlaskie_2020.htm